Posty

Generowanie certyfikatu

openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout privateKey.key -out certificate.crt

lub

openssl genrsa -out client-key.pem 2048 openssl req -new-key client-key.pem -out client.csr openssl x509 -req -in client.csr -signkey client-key.pem -out client-cert.pem

[Linux] Test dysku w poszukiwaniu badsectorów

fsck.ext4 -cDfty -C 0 /dev/sdxx

[Arch Linux] Usuwanie nieużywanych pakietów

Qt Creator i Git – konfiguracja cz.3

Obraz
Witam,
Dziś pobierzemy kod programu ze zdalnego repozytorium, który w poprzedniej części tam umieściliśmy. Sprawa jest bardzo prosta dzięki kreatorowi w Qt Creatorze. Więc zaczynamy:
1. W Qt Creator tworzymy nowy projekt.

Qt Creator i Git – konfiguracja cz.2

Obraz
Witam,
Dziś szybko skonfigurujemy Qt Creator i założymy pierwsze repozytorium.

1. Odpalamy Qt Creatora i z menu Narzędzie wybieramy Opcje.
2. Z drzewka po lewej stronie wybieramy "System kontroli wersji" i przechodzimy do zakładki Git.
3. W textbox'ie "Dodatkowy początkowy PATH" wklejamy ścieżkę do katalogu bin Git'a.
W moim przypadku konfiguracja wygląda jak na załączonym poniżej zrzucie.
I ot cała konfiguracja.

Teraz przystąpimy do tworzenie pierwszego repozytorium. Sprawa jest banalnie prosta. Podczas uruchomienia naszego nowego projektu w jednej z okienek kreatora możemy dodać go do "Systemu kontroli wersji" wybierając z combobox'a jego nazwę tak jak na poniższym zrzucie.

Qt Creator i Git - konfiguracja cz.1

Obraz
Witam,
Dzisiaj chciałbym pokazać w jaki sposób skonfigurować Qt Creatora oraz Gita aby z poziomu tego pierwszego można było wysyłać zmiany w kodzie do repozytorium. Jako zdalne repozytorium użyjemy darmowego serwisu Bitbucket.
Bitbucket pozwala na utworzenie darmowych prywatnych repozytoriów, co w przypadku innych podobnych serwisach jest płatne.

Co nam będzie potrzebne:
1. Zainstalowane Qt SDK
2. Git - razem z msys do pobranie z http://code.google.com/p/msysgit/.

Po zainstalowaniu Git'a przystępujemy do jego konfiguracji. Uruchamiamy Git Bash'a i w terminalu wpisujemy:
git config --global user.email "nasz.adres@mail.pl" git config --global user.name "Imię Nazwisko" git config --global push.default current